Rabo 2

Leden van de Rabobank Westelijke Mijnstreek kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen van 4 tot 25 oktober. Dat gaat nu via internetbankieren. Log in en ga via 'Service' naar 'Lidmaatschap'. Vervolgens kan je klikken op 'Rabo ClubSupport'.  U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 

 

     Welkom bij het Graetheidecomité 

Op deze web-site vindt U veel informatie over Graetheide (het groene hart van Sittard-Geleen), waaronder actuele informatie over alle plannen om er industrie te vestigen. Ook vindt U er veel foto's uit het gebied en verhalen en foto's uit het verleden

 

Grindwinning op Graetheide?
De firma L'Ortye is bijna klaar met grindwinning in Meers en zou nu graag op Graetheide gaan graven. Meer leest u hier.

 

Gebiedsvisie Omgeving Chemelot  
Begin 2019 werd onder leiding van de provincie begonnen met het maken van een gebiedsvisie voor het gebied rond Chemelot. Vooral de noordkant van het gebied is belangrijk voor de toekomst. De provincie en de gemeenten Sittard-Geleen en Stein zijn verantwoordelijk voor de gebiedsvisie, maar ook DSM/Chemelot heeft een dikke vinger in de pap. De Klankbordgroep Chemelot is er ook bij betrokken. Hierin zitten de wijkplatforms, de agrariers en het Graetheidecomitë. Dit moet leiden tot een duidelijk toekomstvisie voor het gebied en tot afspraken over wat wel kan en wat niet. Meer hierover vindt u hier.  

 

 

De Lexhy niet nodig voor uitbreiding Chemelot-campus

In mei 2016 kwam Chemelot met plannen voor een groei van de Campus met 1400 mensen in de periode tot 2025. Chemelot verwacht tussen 7,4 en 13,2 hectare op de Lexhy (ten noorden van de Urmonderbaan) nodig te hebben voor die uitbreiding. Het adviesbureau BCI (Buck Consultants International) kreeg van de gemeente en de provincie de opdracht om dit te controleren en uit te werken. In april kwam BCI met de conclusie dat tussen 10,5 en 35 hectare op de Lexhy nodig zou zijn. Hier moeten dan pilot-plants (kleine proeffabriekjes) en kleine productie-plants gebouwd worden. In 2023 zou op de Lexhy begonnen moeten worden.

Uit het eindrapport (juli 2017) van BCI blijkt echter dat driekwart van de ruimte gebruikt zal worden voor produktie-bedrijven. Het wordt dus helemaal geen resarch-campus maar een gewoon industrie-terrein! De verwachte uitbreiding op het gebied van onderzoek en ontwikkeling kan best nog op de huidige Campus. Daar is nog 12 hectare beschikbaar. En voor produktiebedrijven zou in eerste instantie naar bestaande industrie-terreinen gekeken moeten worden. De noodzaak voor uitbreiding op de Lexhy is in het geheel niet aangetoond. Meer informatie over het standpunt van het Graetheidecomité vindt u hier.

Meer informatie over wat vooraf ging vindt u hier.. Een discussietussen Chemelot en het Graetheidecomité, uitgezonden door L1, vindt u hier.

In februari 2020 bleek uit het masterplan van DSM/Chemelot dat de Lexhy tot 2030 niet nodig is. Van de planning van BCI klopt dus niet veel. Meer informatie hier.  

 

De planning van de groei van de Chemelot-campus van BCI (1400 mensen erbij in 2025) wordt nog overtroffen door de verwachting van het provinciebestuur. Gedeputeerde Burlet verwacht in de komende 3 jaar een groei met 1800 mensen. De realiteit is dat volgens de officiele cijfers van de provincie de Campus in 2018 met 33 personen groeide. Een groei van 600 per jaar lijkt ons ongeloofwaardig.

  
 
Ondergrondse energieopslag (OPAC)

Het provinciebestuur vanaf 2008 geijverd om op Graetheide (waar onderstaande foto genomen is) een ondergrondse energieopslag te bouwen.  Bovengronds komt er een groot waterbassin (30 ha) en op 1400 meter diepte een groot gangenstelsel om het water op te vangen.

graetheide 009In april 2011 kwam TNO met een rapport waaruit blijkt dat de ondergrond onder Graetheide ongeschikt is voor een OPAC (iets dat het Graetheide Comité al jaren beweert). De provincie heeft een aantal andere lokaties gevonden, o.a. in Meers.

Het Graetheide Comité is tegen de bouw van een ondergrondse energieopslag-centrale (OPAC) omdat er voor energieopslag betere en goedkopere alternatieven zijn. Eind 2015 besloot het ministerie niet aan het plan mee te werken. Ook de provincie zag het plan toen niet meer zitten.  Meer informatie over de OPAC vindt u hier.

  
 
Graetheide Comité tegen villawijk Bramert-noord 

De gemeente Stein wil in Bramert-noord een villawijk met 400 woningen realiseren. Het moet een excellent woonmilieu worden dat uniek is voor bramertLimburg . Maar volgens het Graetheide Comité is het gebied daar helemaal niet geschikt voor. Het ligt langs de A2 en vlak bij DSM. Om de geluidsoverlast te beperken komt er een geluidswal, maar desondanks blijft het lawaai boven de wettelijke norm. En Stein hoort nu al bij de top-tien van meest verstedelijkte gemeenten in Limburg.Een nadeel van het plan is ook dat een cultuurlandschap verloren gaat dat volgens de provincie zeer waardevol is. En, ook niet onbelangrijk, de krimp in bevolking is zo groot dat als een nieuwe woning gebouwd wordt er een oude afgebroken moet worden. Het Graetheide Comité is bij de Raad van State in beroep gegaan, maar heeft dit beroep verloren. In 2014 besloot de nieuwe gemeenteraad om het plan tot 2018 in de ijskast te zetten.  Lees hier verder..

 

      
Historie Graetheide

Het gebied rond Graetheide is al ongeveer 7000 jaar bewoond. In Stein, Elsloo, Geleen en Sittard zijn veel nederzettingen van de Bandkeramiek gevonden. Ook de Romeinen bevolkten het gebied. Tot 1819 was de Graetheide gemeenschappelijk bezit van de omliggende dorpen. Die mochten het vee daar laten grazen en hout kappen. Graetheide was een van de laatste onontgonnen gebieden in Limburg. Na 1900 brak langzaam ook hier de moderne tijd aan. Eerst was er een bruinkoolgroeve (de Lexhy), later kwam het Julianakanaal en de Maurits. Na de oorlog bouwde DSM het zuidelijk deel van de oorspronkelijke Graetheide vol met chemische fabrieken.

Kijk verder in de rubrieken "Historie Graetheide" en "Graetheide in oude foto's"

born 1897zkl
 
Wat gaat er met Graetheide gebeuren?

Provincie en gemeenten zijn voortdurend bezig met het maken van nieuwe plannen voor Graetheide. Dat DSM er geen chemische fabrieken zal bouwen is zeker.Verschillende plannen graetheide 011belandden al in de vuilnisbak (TopTech-plan, OPAC). Maar DSM wil nog 300 hectare reserveren voor industrie. In de Regiovisie die in juni 2009 door de gemeenteraden vastgesteld werd is afgesproken een studie uit te voeren die duidelijk moet maken of dit wel nodig is. Die studie is in 2014 gestart. In het Provinciaal Omgevingsplan (POL) dat eind 2014 door de provincie werd vastgesteld wordt gesteld dat Graetheide in de huidige vorm en omvang niet meer nodig is voor industrie. Een verdere studie, die begin 2016 klaar zal zijn, moet uitsluitsel geven wat er verder met het gebied gebeurt.  Het Graetheidecomité ziet meer in verbetering van de natuur en betere recreatiemogelijkheden.Samen met 7 andere natuur- en milieuorganisaties heeft het Graetheide Comité een plan gemaakt voor een groene invulling van het gebied tussen Born en de Urmonderbaan. .

 
 
DSM op Graetheide 

Vanaf ongeveer 1970 zijn er plannen van DSM om chemische industrie tedsm bouwen op een deel van Graetheide. De provincie wilde hiervoor 200 ha tussen A2 en Julianakanaal de bestemming zware chemische industrie geven. Vele discussies in gemeenteraden, en Provinciale Staten volgden. Plannen werden uitgewerkt waarbij hoge geluidswallen de overlast voor de bevolking moesten beperken.

DSM beloofde duizenden arbeidsplaatsen. Rond 2000 werd duidelijk dat DSM het terrein niet nodig zou hebben. De provincie kwam in 2006 met het plan om het hele gebied tussen Born en DSM en van Obbicht tot Einighausen in te richten als researchcampus (het TopTech-plan). Er zouden op zijn minst 30.000 mensen kunnen werken. Nadat het Graetheidecomité in een tegennota had aangetoond dat het plan totaal niet realistisch was is het zelfs niet meer in Provinciale Staten besproken. Wel probeert DSM, gesteund door de provincie het gebied nog steeds vrij te houden voor mogelijk andere industrie. Ook het gebied de Lexhy is sinds 2011 gereserveerd voor DSM. Meer informatie hierover vindt U onder "DSM en Graetheide"

 

 

  

jong ransuil klein1opkomende zon klein
Op deze website vindt u natuurlijk ook mooie natuur- en landschapsfoto's. Klik op "Fotogalerie".
 
Het Graetheide Comité

Doel van het Graetheide Comité is het opkomen voor een goed leefklimaat in het Graetheide-gebied, met  meer aandacht voor natuur, milieu en  recreatie en het tegengaan van de vestiging van (industriële) activiteiten die hiermee in strijd zijn. Meer informatie over het comité vindt U hier.

U kunt helpen om Graetheide zo groen mogelijk te houden door u aan te melden als

"Vriend(in) van Graetheide".

Het kost niets en we informeren u regelmatig over actuele ontwikkelingen. We hebben inmiddels meer dan 500 leden, maar ieder nieuw lid betekent extra steun. Klik hier om lid te worden.

   logo